Основна мета сайту – надати допомогу учням  у вивчені математики,логічно та доказово міркувати,розвинути природнє математичне бачення  та інтуїцію, обирати кращий та оптимальний шлях розв’язування задач, практично застосовувати набуті знання.

Дистанційне навчання